گیربکس Ridder

شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون ، نمایندگی رسمی Ridder هلند در ایران

ارائه انواع گیربکس های ریدر

گیربکس هلندی
موتور گیربکس گلخانه
گیربکس Ridder
موتورگیربکس