پروفیل های گلخانه ای

شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون تولید کننده انواع پروفیل های گلخانه ای می باشد، پروفیل های گلخانه ای تولیدی در کارخانه این شرکت عبارتند از :

برای نصب ورق پلی کربنات روی دیوار حاجب گلخانه به کار می رود.

پروفیل F

برای آب بندی و ثابت نگه داشتن دو ورق پلی کربنات در طول گلخانه استفاده می شود.

پروفیل H

زمانی که طول گلخانه بیش از 50 متر باشد برای اتصال 2 رول پلاستیک طول سازه بکار می رود.

پروفیل تقسیم پلاستیک

به عنوان نگهدارنده ورق های پلی کربنات به کار می رود و ورق ها به راحتی بر روی این پروفیل ها پیچ می شوند.

پروفیل U

نصب پوشش پلاستیک.

پروفیل M

برای نصب پلاستیک در محل ناودان ها.

پروفیل T

برای نصب پلاستیک در محل ناودان ها.

پروفیل Y

برای نصب پلاستیک در محل ناودان ها.

پروفیل C

پوششی کامل برای قطعات کمان ابتدایی و پروفیل ها و پوشش سقف برای آب بندی کامل ابتدا و انتهای گلخانه.

پروفیل کمان ابتدایی