ناودان کناری

ناودان‌ها درمسیرهای میانی ازپروفیل‌های 05/5 متری به عرض 250 میلیمتروورق گالوانیزه ضخامت2ودرمسیرهای کناری ازپروفیل‌های05/5 متری باعرض180میلیمتروورق گالوانیزه ضخامت5/1میلیمتر می‌باشد.

ناودان‌ها جهت تخلیه آب باران از روی سقف گلخانه استفاده مي‌شوند.

ضمن آنکه دسترسی به قسمت‌های بالایی گلخانه را آسان می‌کنند.

برای اتصال پلاستیک سقف به ناودان سوراخ‌هایی روی ناودان‌ها جهت نصب پروفیل‌ها پیش بینی شده است.

در انتهای ناودان خروجی ناودان با قطر 160 میلیمتر در نظر گرفته شده که آب با یک لوله PVC به پایین هدایت می شود.

 

ناودان شرکت پارس دشت چهلستون