سیستم تغذیه هوشمند

 • سیستم تغذیه هوشمند هورتیمکس
 • صرفه جویی در مصرف آب و مواد غذایی
 • افزایش عملکرد محصول و بازگشت سرمایه سریع
 • بهترین استراتژی تغذیه در هر زمان
 • کمک به تولید محصول سالم و پر بار
 • قابلیت تنظیم اضافه کردن تانک ها
 • قابلیت استفاده همزمان تغذیه و کنترل آفات
 • دارای برنامه تنظیم آبیاری و تغذیه
 • قابلیت تنظیم و برنامه دهی به کلیه والف ها
 • قابلیت تنظیم جداگانه آبیاری و تغذیه
 • قابلیت تنظیم دستگاه براساس نوع محصول
 • قابلیت گروه بندی والف ها و تنظیم برنامه جداگانه
 • قابلیت تنظیم برنامه جهت دوره های مختلف رشد گیاه
 • دارای برنامه جلوگیری از شبنم 
 • دارای صفحه نمایش
 • قابلیت نمایش و کنترل از طریق دستگاه مرکزی
 • قابلیت کنترل دستی تجهیزات از طریق دستگاه مرکزی
 • قابلیت نمایش تمام داده های اندازه گیری  شده بر روی کامپیوتر به شکل همزمان
 • قابلیت نمایش عملکرد تمام تجهیزات  بر روی کامپیوتر به شکل همزمان
 •  قابلیت ذخیره سازی دو مورد فوق برای دوره های بلند  مدت بر روی کامپیوتر
 • قابلیت چاپ نمودارها از طریق کامپیوتر
 • امکان تشخیص خرابی
 • دو سال گارانتی

دستگاه تغذیه هوشمند