خدمات شرکت مهندسی پارس دشت چهلستون

مشاوره

شرکت پارس دشت چهلستون دارای کادری مجرب از مهندسان رشته های کشاورزی ، عمران و مکانیک است .

که در همه مراحل آماده ارائه مشاوره می باشند.

مشاوره کشت بر اساس شرایط آب و هوایی

ارزیابی مناسب ترین نوع سازه برای هر پروژه

مشاوره کشت بر اساس شرایط آب و هوایی

مهندسی

این خدمات شامل:

بخش مهندسی این شرکت با بهره گیری از آخرین تکنولوژی در طراحی و محاسبات ، توانایی اجرایی هر پروژه ای را دارد.

عمده فعالیت های بخش مهندسی:

طراحی و محاسبات سازه

طراحی سازه های خاص

محاسبات تجهیزات مورد نیاز شامل گرمایش ، سرمایش ، آبیاری و ...

نصب

ارائه خدمات مونتاژ با بهره گیری از گروه نصب مجرب و ناظران واجد شرایط که پروژه را در هر منطقه هدایت و اجرا می کنند

عمده فعالیت های بخش نصب:

مدیریت پروژه

پشتیبانی

اجراییات پروژه

آموزش نصب

خدمات پس از فروش

ارتباط با مشتری برای رفع نیاز ها و ایرادات در هرپروژه با اهمیت است. به همین دلیل پس از نصب سعی می کنیم از رضایت مشتری اطمینان حاصل کنیم. که شامل مشاوره فنی و نگهداری مطلوب سازه و تجهیزات می باشد.