تجهیزات و سیستم‌ها

شرکت مهندسی پارس دشت باساخت برخی ازسیستم ها وتاسیسات مدرن همچون سیستم سایبان و حفاظ حرارتی متحرک و سیستم اتوماسیون و کنترل اقلیم توانسته بصورت کامل این تکنولوژی ها را بومی نماید و به سرعت و با کیفیت بالا در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهد.

دستگاه تغذیه

پرده شید

سیستم اتوماسیون و کنترل اقلیم

کنترل اقلیم

پد