انواع پوشش گلخانه

شیشه

مزایا

دارای بیشترین میزان عبور نور

عمر طولانی داشته و کدر نمی شود

 

معایب

هزینه اولیه زیاد

نیاز به اسکلت فلزی سنگین و گران دارد

شکننده است

بیشترین میزان هدر رفت گرما را دارد

پلاستیک

پلاستیک نرم (ترموپلاست)

در برابر حرارت به شکل دلخواه در می آید و شامل پلی اتیلن ، پلی ونیل کلراید ، پلی ونیل فلوراید ، پلی استر و تینت است

 

پلاستیک سخت (دورو پلاست)

در برابر حرارت مقاوم بوده و شامل پلی کربنات ، فایبر گلاس و اکریلیک است