اتاق ایزوله

اتاق ايزوله بيروني با پلاستيك یا پلی کربنات (بسته به پوشش انتخابی سازه) پوشيده شده است.
واز قاب لوله‌ای ۴۰*۸۰ ميلي متر، پروفيل و صفحات ضدآب تشكيل شده است.
دسترسي به اتاق ايزوله به وسیله يك درب ۲تكه(كه عرض هر تكه ۱,۵ متر و به صورت لولايي می‌باشد)انجام میشود.

اتاق ایزوله